Fontos tájékoztatás
Új személygépjárművek esetén 2018. szeptember 1-jétől bizonyos motor-váltó variációk ideiglenesen nem érhetőek el, az új járművek típusjóváhagyásában az üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) általános bevezetése következtében. A rendelhetőségről a "Konfigurátor" menüpontban, illetve márkakereskedéseinkben, míg a készleten lévő gépkocsikról az "Azonnal elvihető" menüpontban, illetve szintén márkakereskedéseinkben tájékozódhat.
Weboldalunk futtatásához és a használhatóságának növeléséhez „cookie”-kat használunk.
Elfogadás és továbblépés

Mobilitásgarancia

Korlátozások és kizárások

A Mobilitásgarancia korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényes a jelen fejezetben felsorolt esetekben.

Korlátozások
A speciális felszereltségű járművek, mint pl., de nem kizárólag: a Járművezető képzésre, személyfuvarozásra, rendőrségi, vám, -határőrizeti vagy a tűzoltósági célokra használt Járművek esetén a Kedvezményezettek Mobilitásgarancia keretében csak "normál", tehát nem különleges felszereltségű csereautóra, ill. ennek megfelelő térítésre jogosultak.
Haszonjárművek esetén a platós, busz, hűtőfelépítményes, vámzáras autók is speciális felszereltségű Járműnek számítanak, ezért a Kedvezményezettek itt is "normál dobozos" csereautóra, illetve annak megfelelő térítésre jogosultak. Kizárólag az Alapszolgáltatások vehetők igénybe, ha a - gyártó által előírt - időszakos szervizeket külföldi márkaszervizben végezték el.
Az emeltszintű szolgáltatás térítésmentes igénybevételének további együttes feltételei, hogy:

a) a - gyártó által előírt - időszakos szervizeket magyarországimárkaszervizben, magyarországi márkaszerviztől vásárolt Volkswagen Eredeti Alkatrészek®, kenőanyagok felhasználásával végezzék el, az esetlegesen feltárt hibák egyidejű kijavításával;

b) szolgáltatás érvényességének kezdetét követő minden egyes javítás (ideértve a Mobilitásgarancia keretében igénybe vett helyszíni segítségnyújtás, illetve beszállítás utáni javítást is) márkaszervizben történjen, Magyarországon történt meghibásodás esetén magyarországi márkaszerviztől vásárolt Volkswagen Eredeti Alkatrészek®, kenőanyagok felhasználásával, külföldön történt meghibásodás esetén a meghibásodást kijavító márkaszerviztől vásárolt Volkswagen Eredeti Alkatrészek®, kenőanyagok felhasználásával. A szolgáltatás kizárólag közforgalmú szilárd burkolatú úton- vagy a szállító/kiszálló jármű által megközelíthető helyen történő meghibásodás esetén vehető igénybe. Forgalomtól elzárt területen nem.

  • Izzócsere, helyszíni segítségnyújtás keretén belül 1 éves időszakban csak egyszer nyújtható, és csak indokolt esetben.

A szolgáltatás kizárólag közforgalmú szilárd burkolatú úton- , vagy a szállító / kiszálló jármű által megközelíthető helyen történő meghibásodás esetén vehető igénybe. Forgalomtól elzárt területen nem.

Izzócsere, helyszíni segítségnyújtás keretén belül 1 éves időszakban csak egyszer nyújtható, és csak indokolt esetben.

Kizárások
A szolgáltatások az alábbi esetekben nem vehetők igénybe:

  • Autóversenyzés (edzés), vagy ilyen használatra visszavezethető okból hibásodott meg.
  • Vis maior, így különösen háború, sztrájk, demonstráció, kormányhatóság által elrendelt lefoglalás vagy visszatartás, hivatalos tiltások, kalózkodás, robbanás, nukleáris vagy radioaktív hatások, rendkívüli természeti események következtében bekövetkezett meghibásodáskor.
  • A gyárilag előírt időszakos szervizek elvégeztetésének a hiánya.
  • A keletkezett hiba szakszerűtlen kezelés (pl. kezelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása) -, szakszerűtlen javítás következménye.
  • El nem végzett, illetve helytelen karbantartás vagy nem eredeti alkatrész miatt bekövetkező károsodások a szerviz által megállapított kizárás esetén a szolgáltatással (pl. beszállítás) kapcsolatosan felmerült költséget a Kedvezményezett a helyszínen köteles a szolgáltatónak megtéríteni.
  • Nem tartozik e szerződés hatálya alá az utánfutó meghibásodása, baleset, rakománykár vagy a meghibásodás okozta jövedelemkiesés (illetve a tájékoztató füzetben rögzített értékhatárokat meghaladó egyéb költségek és károk, beleértve a következményi és nem vagyoni károkat is, és a máshonnan megtérülő költségeket, például biztosítási kártérítéseket, egyéb visszatérítéseket), továbbá betegség, személyi sérülés, haláleset és elveszett tárgyak.
  • A gyár / Importőr által nem engedélyezett átalakítás (tuning) történt a Járművön.
  • Az ügyfél ismerte a hibát, de nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének, azt nem jelentette be haladéktalanul egy márkaszervizben, illetve nem tette lehe tővé a mihamarabbi kijavítását.
  • Az olyan meghibásodásra ami azért keletkezik, mert a karbantartás, szervizelés alkalmával javasolt javítást az ügyfél nem végezteti el.